Close
Skip to content

Waarom ouders betrekken bij de Grote Voorleesdag voor ouders (op school)?

Lezen moet je leren, thuis en op school. Ouders zijn een belangrijke schakel bij de leesontwikkeling van hun kind(eren). De kans dat kinderen uitgroeien tot lezers is vijf keer groter als ouders een positieve leesopvoeding bieden.

Er zijn veel manieren om thuis aandacht aan lezen en boeken te besteden. Het is daarvoor zeker niet altijd noodzakelijk dat ouders zelf ook lezen of boeken bezitten. Het belangrijkste is de leesbegeleiding: oprechte interesse in het leesgedrag van kinderen tonen; voorlezen; boeken cadeau geven; boeken aanraden of helpen met kiezen en bespreken wat kinderen lezen.

Scholen en ouderwerkingen kunnen ouders daarin versterken en ondersteunen. Scholen hebben expertise op het gebied van leesonderwijs, ouderwerkingen weten vaak goed wat er speelt bij de andere ouders en ouders kennen hun kind het beste. Een partnerschap tussen ouderwerking, school en ouders kan voor de leerling dus heel wat positiefs betekenen. Ook biedt voorlezen mooie kansen om ouders op een positieve manier te betrekken bij de school en ouderwerking.

Probeer ouders te verleiden om thuis met (voor)lezen bezig te zijn, niet om hen te verplichten. Inspireer ouders tijdens De Grote Voorleesdag voor ouders op school wat zij thuis kunnen doen en/of gebruik onze materialen om voorlezen mee naar huis te nemen.

Bronnen

Stichting Lezen (2014). Ouders betrekken bij lezen. Over het hoe en waarom van het betrekken van ouders bij de leesopvoeding thuis. Amsterdam, Stichting Lezen.

Stichting Lezen (2014). Kwestie van lezen. Ouders betrekken bij (voor)lezen Onderzoek en praktische tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Amsterdam, Stichting Lezen.

DGVD Zetel

De Grote Voorleesdag voor ouders op school is een initiatief van GO! ouders, KOOGO & VCOV

Logo's OK's
logo spg